hero banner

تی‌پی‌نو، فرصتی برای شکوفایی

تی‌پی‌نو یک رویداد جدید و کم‌نظیر است که توسط شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تی‌پی‌کو) به عنوان متولی و بانی این رویداد، به منظور جذب طرح‌های ناب در صنعت داروسازی کشور برگزار می‌شود. این رویداد روزنه‌‌ای برای شکوفاسازی استعداد و نوآوری همه کسانی است ‌که در حوزه دارویی، محصولات و طرح‌هایی نو دارند. بهبود عملکرد کسب و کار سازمانی، آفرینش انتفاع اجتماعی از طریق روش‌های جدید در نوآوری‌های صنعت داروسازی کشور، محک وزن علمی معطوف به صنعت، ردیابی فرآورده‌های ارزش‌آفرین و فراهم‌آوری زمینه برای رشد و بالندگی اندیشه‌ورزان حوزه دارویی کشور از اهداف برگزاری این رویداد است.

زمان‌بندی رویداد

چه کسانی می‌توانند در این رویداد شرکت کنند؟

پژوهشگران، استادان، دانشجویان، دستیاران، داروسازان، فعالان زیست‌بوم دارویی و شزکت های دانش بنیان نوپا در راستای موضوع «فرآورده های آرایشی و بهداشتی» می‌توانند در این رویداد مشارکت کنند

فناوران دارای محصولات آرایشی و بهداشتی
فارماسیوتیکس
مطالعات بالینی

محورهای رویداد

فراورده‌های نوآورانه و فناورانه آرایشی و بهداشتی با اولویت محصولات دارای ساختار نانو

ارزیابی و انتخاب طرح‌ها

بعد از انجام مرحله غربالگری و تایید اولیه طرح، کمیته داوری تی‌پی‌نو طرح های ارسال شده را براساس شاخص‌های زیر مورد ارزیابی قرار خواهند داد:

judge
 • نوآوری و سطح دانش فنی

  طرح های ارسال شده بر اساس میزان آمادگی ورود به بازار، سطح نوآوری و سطح پیچیدگی فناوری و دانش فنی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 • پتانسیل رشد در بازار

  محصولات و خدمات فناورانه ارائه شده بر اساس میزان هم خوانی مساله- راه حل و هم خوانی بازار-محصول، اندازه بازار و توان رقابت برای کسب سهم از بازار و همچنین پتانسیل صادراتی آن ها ارزیابی خواهند شد.

 • اطلاعات مالی و اقتصادی

  ارائه اطلاعاتی مانند بهای تمام شده، حاشیه سود ناخالص، قیمت فروش، میزان فروش، ساختار هزینه، جریان نقدینگی و سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز، یکی از ملاک های ارزیابی طرح ها خواهد بود.

 • اطلاعات تیم

  در بخش اطلاعات تیم، رزومه کاری تیم و هر یک از اعضای تیم فناور، همچنین تنوع تخصص ها و تکمیل بودن اعضا حائز اهمیت است.

توجه: رویداد تیپینو گیاهی، بر دریافت طرح ها با آمادگی ورود به بازار بالا متمرکز است. لذا ایده‌های اولیه که هنوز به یک محصول قابل ارائه در بازار تبدیل نشده‌اند، احتمال موفقیت چندانی در این رویداد نخواهند داشت.

برندگان چه کسانی هستند و چه جوایزی دریافت می‌کنند؟

از میان طرح های رسیده به فراخوان با توجه به شاخص های مد نظر اعلامی غربالگری اولیه صورت گرفته و در مرحله داوری غیر حضوری طرح های واجد شرایط به مرحله داوری حضوری جهت بررسی مستندات و دفاع از طرح دعوت می‌شوند. برندگان این مرحله امکان انجام مذاکرات تجاری در قالب انتقال فناوری و خرید دانش فنی؛ سرمایه‌گذاری مشترک؛ توسعه و تولید مشترک و رویالتی با شرکت های تابعه تی‌پی‌کو را خواهند داشت. البته این شروع راهیست که میتواند زیر چتر حمایتی تی‌پی‌کو زمینه موفقیت تجاری شما را فراهم آورد.

winners

حامیان تی‌پی‌نو